Lĩnh vực

Tin khuyến mãi

Đăng nhập ngay
Đăng ký ngay

Sản phẩm nổi bật

Nguyễn Thành Trung
Chuyên gia tư vấn lĩnh vực Tiêu chuẩn, đo lường, kiểm tra, kiểm định
Nghiêm Xuân Mạnh
Chuyên gia tư vấn lĩnh vực Công nghệ thông tin
Phan Quang Vinh
Chuyên gia tư vấn lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ
Lê Đình Trung
Chuyên gia tư vấn lĩnh vực Phát triển và sản xuất phần mềm
Nguyễn Đức Chung
Chuyên gia tư vấn lĩnh vực Tiêu chuẩn, đo lường, kiểm tra, kiểm định
Xem tất cả chuyên gia tư vấn
Tập đoàn Viettel  tuyển dụng chuyên gia HR về: Mô hình tổ chức, Đánh giá, Đào tạo, Lương - Chính sách, Xây dựng/Quản lý KPI doanh nghiệp.
Tập đoàn Viettel  tuyển dụng chuyên gia HR về: Mô hình tổ chức, Đánh giá, Đào tạo, Lương - Chính sách, Xây dựng/Quản lý KPI doanh nghiệp.
Tập đoàn Viettel tuyển dụng chuyên gia HR về: Mô hình tổ chức, Đánh giá, Đào tạo, Lương - Chính sách, Xây dựng/Quản lý KPI doanh nghiệp.
Tập đoàn Viettel  tuyển dụng chuyên gia HR về: Mô hình tổ chức, Đánh giá, Đào tạo, Lương - Chính sách, Xây dựng/Quản lý KPI doanh nghiệp.
Tuyển dụng: chuyên gia Đánh giá, Phát triển chiến lược và Đề xuất Dự án Diễn đàn Nông dân hợp tác liên kết
Tuyển dụng: chuyên gia Đánh giá, Phát triển chiến lược và Đề xuất Dự án Diễn đàn Nông dân hợp tác liên kết
Tuyển dụng: chuyên gia Đánh giá, Phát triển chiến lược và Đề xuất Dự án Diễn đàn Nông dân hợp tác liên kết
Diễn đàn Nông dân hợp tác - liên kết trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp (gọi tắt là Diễn đàn) - một sáng kiến của Cục Kinh tế hợp tác, Bộ NNPTNT, Liên Minh Nông...
Tuyển chuyên gia Xây dựng báo cáo phân tích
Tuyển chuyên gia Xây dựng báo cáo phân tích
Tuyển chuyên gia Xây dựng báo cáo phân tích
Thực hiện hoạt động: Xây dựng báo cáo phân tích hệ thống can thiệp bạo lực thể chất trẻ em trong gia đình, Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em cần tuyển chuyên gia thực hiện công...
Tuyển chuyên gia xây dựng bài giảng và tham gia giảng dạy lớp tập huấn hướng dẫn quản lý ca trong công tác hỗ trợ nạn nhân
Tuyển chuyên gia xây dựng bài giảng và tham gia giảng dạy lớp tập huấn hướng dẫn quản lý ca trong công tác hỗ trợ nạn nhân
Tuyển chuyên gia xây dựng bài giảng và tham gia giảng dạy lớp tập huấn hướng dẫn quản lý ca trong công tác hỗ trợ nạn nhân
Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang cần tuyển chuyên gia xây dựng bài giảng và tham gia giảng dạy lớp tập huấn hướng dẫn quản lý ca trong...
Tuyển chuyên gia tư vấn môi trường
Tuyển chuyên gia tư vấn môi trường
Tuyển chuyên gia tư vấn môi trường
Yêu cầu: Hỗ trợ BQLDA xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hàng năm của dự án liên quan đến an toàn môi trường. Hỗ trợ BQLDA sàng lọc, phân loại tính...
Tuyển chuyên gia, tư vấn để hỗ trợ thực hiện tham vấn về các loại thuế, phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Tuyển chuyên gia, tư vấn để hỗ trợ thực hiện tham vấn về các loại thuế, phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Tuyển chuyên gia, tư vấn để hỗ trợ thực hiện tham vấn về các loại thuế, phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Mục đích: Tuyển chuyên gia, tư vấn để hỗ trợ cho Trung tâm phát triển và hội nhập thực hiện tham vấn về các loại thuế, phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Xem tất cả dự án cần tư vấn