Lọc theo sản phẩm

Nhà cung cấp

Xuất xứ

Lọc theo nhà cung cấp

Địa điểm

Tìm thấy 1196 sản phẩm
CUNG CẤP DÂY ĐAI NIỀNG THÙNG Dây đai nhựa PP niềng thùng Giá: 1 VNĐ Xuất xứ: Việt Nam 08/05/2018 09:05:39
Quốc gia: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam
MÁY DÁN THÙNG CARTON Máy tự động dán băng keo trên và dưới của thùng carton Giá: 1 VNĐ Xuất xứ: Đài Loan 20/03/2018 15:03:05
Quốc gia: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam
MÁY QUẤN MÀNG PALLET Máy tự động quấn màng pe xung quanh pallet Giá: 1 VNĐ Xuất xứ: Đài Loan 14/03/2018 08:03:20
Quốc gia: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam
MÁY TỰ ĐỘNG QUẤN MÀNG PALLET Máy tự động quấn màng pe xung quanh pallet Giá: 1 VNĐ Xuất xứ: Đài Loan 14/03/2018 08:03:02
Quốc gia: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam
MÁY TỰ ĐỘNG QUẤN MÀNG PALLET AV - 3600B - SUPERPACK Máy tự động quấn màng pe xung quanh pallet Giá: 1 VNĐ Xuất xứ: Đài Loan 14/03/2018 08:03:44
Quốc gia: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam
Máy đai niềng thùng I - 10 Strapack Japan Công ty TNHH thương mại chế biến thủy sản Thanh Bình cung cấp máy đai niếng thùng I - 10 Strapack Japan - Máy tự động đai niềng kiện hàng bằng dây đai nhựa PP. Giá: Liên hệ trực tiếp Đơn vị tính: Cái 05/03/2018 13:03:25
Máy dán thùng carton - MH - FJ - 1D SUPERPACK Công ty TNHH thương mại chế biến thủy sản Thanh Bình cung cấp máy dán thùng carton- MH - FG - 1D SUPERPACK - Máy tự động dán hai mặt trên dưới của thùng carton Giá: Liên hệ trực tiếp 05/03/2018 13:03:20
MÁY DÒ KIM MAY MẶC MODEL NJ1 - Z600 - NIKKA DENSOK JAPAN Máy tự động dò tìm các sản phẩm có lẫn kim loại bên trong Giá: 1 VNĐ Xuất xứ: Nhật 28/02/2018 11:02:18
Quốc gia: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam
MÁY ĐAI NIỀNG THÙNG ST - 100 SUPERPACK - TAIWAN Máy tự động đai niềng kiện hàng bằng dây đai nhựa PP Giá: 1 VNĐ Xuất xứ: Đài Loan 28/02/2018 11:02:10
Quốc gia: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam
MÁY ĐAI NIỀNG THÙNG Máy tự động đai niềng kiện hàng bằng dây đai nhựa PP Giá: 1.000.000 VNĐ Xuất xứ: Đài Loan 28/02/2018 11:02:06
Quốc gia: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam
MÁY TỰ ĐỘNG DÁN BĂNG KEO Máy tự động dán băng keo trên và dưới của thùng carton Giá: 1 VNĐ Xuất xứ: Đài Loan 28/02/2018 11:02:02
Quốc gia: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam
MÁY DÁN THÙNG CARTON Máy tự động dán băng keo trên và dưới của thùng carton Giá: 1 VNĐ Xuất xứ: Đài Loan 28/02/2018 11:02:58
Quốc gia: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam
MÁY TỰ ĐỘNG DÁN THÙNG CARTON Máy tự động dán băng keo trên và dưới của thùng carton Giá: 1 VNĐ Xuất xứ: Đài Loan 28/02/2018 11:02:53
Quốc gia: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam
MÁY DÁN THÙNG CARTON - MH - FJ - 1D SUPERPACK Máy tự động dán băng keo trên và dưới của thùng carton Giá: 1 VNĐ Xuất xứ: Đài Loan 28/02/2018 11:02:49
Quốc gia: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam
MÁY DÒ KIM LOẠI HÃNG NIKKA DENSOK JAPAN Máy tự động dò tim các sản phẩm có lẫn kim loại bên trong Giá: 1 VNĐ Xuất xứ: Nhật 28/02/2018 11:02:44
Quốc gia: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam
MÁY DÁN THÙNG CARTON - MH - FJ - 1A SUPERPACK Máy tự động dán băng keo trên và dưới của thùng carton Giá: 1 VNĐ Xuất xứ: Đài Loan 28/02/2018 11:02:40
Quốc gia: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam
MÁY DÁN BĂNG KEO TỰ ĐỘNG Máy tự động dán băng keo trên và dưới của thùng carton Giá: 1 VNĐ Xuất xứ: Đài Loan 28/02/2018 11:02:35
Quốc gia: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam
MÁY ĐÓNG GÓI HÚT CHÂN KHÔNG SP - 500 Máy tự động hút không khí trong bao bì rồi hàn lại để bảo quản sản phẩm. Giá: 1 VNĐ Xuất xứ: Đài Loan 28/02/2018 11:02:26
Quốc gia: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam
MÁY DÁN THÙNG CARTON TỰ ĐỘNG Máy tự động dán băng keo trên và dưới của thùng carton Giá: 1 VNĐ Xuất xứ: Đài Loan 28/02/2018 11:02:19
Quốc gia: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam
MÁY ĐAI NIỀNG THÙNG ST - 110 NEW ( TAIWAN) Máy tự động đai niềng kiện hàng bằng dây đai nhựa PP Giá: 1.000.000 VNĐ Xuất xứ: Đài Loan 28/02/2018 11:02:15
Quốc gia: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam