Mô tả: Cần mua thiết bị đo tốc độ gió trên cần trục Địa điểm: Hà Nội - Việt Nam
Xem ngay
Còn lại: 345 ngày
Mô tả: Cần mua máy tách màu thạch anh Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam
Xem ngay
Còn lại: 6 ngày
Mô tả: Cần mua máy dò kim loại HD-760 Địa điểm: Hà Nội - Việt Nam
Xem ngay
Còn lại: 343 ngày
Số lượng: 100 Mô tả: Địa điểm: Hà Nội - Việt Nam
Xem ngay
Còn lại: 221 ngày
Số lượng: 10 Mô tả: Địa điểm: Hà Nội - Việt Nam
Xem ngay
Còn lại: 12 ngày