Mô tả: Cần mua máy đóng gói đai thùng KZ900 Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam
Xem ngay
Còn lại: 76 ngày
Mô tả: Cần mua ổ điện 2 đế và 3 đế nổi Hàn Quốc Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam
Xem ngay
Còn lại: 13 ngày
Mô tả: Cần mua nắp ốp ổ điện âm tường Hàn Quốc Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam
Xem ngay
Còn lại: 7 ngày
Mô tả: Cần mua 40 cuộn cao su non chịu nhiệt Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam
Xem ngay
Còn lại: 12 ngày
Số lượng: 10 Mô tả: Địa điểm: Hà Nội - Việt Nam
Xem ngay
Còn lại: 370 ngày