Lĩnh vực

Chuyên gia tư vấn Tin cần tư vấn

Mr.Tuấn
Họ và tên: Mr.Tuấn
Học hàm/Học vị: Lĩnh vực tư vấn: Lĩnh vực khác Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 0 năm
Nguyễn Anh Quân
Họ và tên: Nguyễn Anh Quân
Học hàm/Học vị: Lĩnh vực tư vấn: Môi trường Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 15 năm
Lê Đình Tiến
Họ và tên: Lê Đình Tiến
Học hàm/Học vị: 6 Lĩnh vực tư vấn: Nông nghiệp Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 8 năm
Nguyễn Thành Trung
Họ và tên: Nguyễn Thành Trung
Học hàm/Học vị: Thạc sỹ Lĩnh vực tư vấn: Tiêu chuẩn, đo lường, kiểm tra, kiểm định Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 0 năm
Nghiêm Xuân Mạnh
Họ và tên: Nghiêm Xuân Mạnh
Học hàm/Học vị: Thạc sỹ Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 10 năm
Phan Quang Vinh
Họ và tên: Phan Quang Vinh
Học hàm/Học vị: Thạc sỹ Lĩnh vực tư vấn: Hoạt động khoa học và công nghệ Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 10 năm
Lê Đình Trung
Họ và tên: Lê Đình Trung
Học hàm/Học vị: Đại học Lĩnh vực tư vấn: Phát triển và sản xuất phần mềm Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 0 năm
Nguyễn Đức Chung
Họ và tên: Nguyễn Đức Chung
Học hàm/Học vị: Thạc sỹ Lĩnh vực tư vấn: Tiêu chuẩn, đo lường, kiểm tra, kiểm định Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 5 năm
Ngô Quốc Vinh
Họ và tên: Ngô Quốc Vinh
Học hàm/Học vị: Diplom Lĩnh vực tư vấn: Ô nhiễm môi trường (nước, không khí, đất) và phương pháp phòng chống Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 25 năm
Hà Văn Hiệp
Họ và tên: Hà Văn Hiệp
Học hàm/Học vị: Kỹ sư Lĩnh vực tư vấn: Nông nghiệp Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 2 năm