Lĩnh vực

Chuyên gia tư vấn Tin cần tư vấn

Nguyễn Thành Trung
Họ và tên: Nguyễn Thành Trung
Học hàm/Học vị: Thạc sỹ Lĩnh vực tư vấn: Tiêu chuẩn, đo lường, kiểm tra, kiểm định Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 0 năm
Nghiêm Xuân Mạnh
Họ và tên: Nghiêm Xuân Mạnh
Học hàm/Học vị: Thạc sỹ Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 10 năm
Phan Quang Vinh
Họ và tên: Phan Quang Vinh
Học hàm/Học vị: Thạc sỹ Lĩnh vực tư vấn: Hoạt động khoa học và công nghệ Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 10 năm
Lê Đình Trung
Họ và tên: Lê Đình Trung
Học hàm/Học vị: Đại học Lĩnh vực tư vấn: Phát triển và sản xuất phần mềm Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 0 năm
Nguyễn Đức Chung
Họ và tên: Nguyễn Đức Chung
Học hàm/Học vị: Thạc sỹ Lĩnh vực tư vấn: Tiêu chuẩn, đo lường, kiểm tra, kiểm định Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 5 năm
Ngô Quốc Vinh
Họ và tên: Ngô Quốc Vinh
Học hàm/Học vị: Diplom Lĩnh vực tư vấn: Ô nhiễm môi trường (nước, không khí, đất) và phương pháp phòng chống Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 25 năm
Hà Văn Hiệp
Họ và tên: Hà Văn Hiệp
Học hàm/Học vị: Kỹ sư Lĩnh vực tư vấn: Nông nghiệp Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 2 năm
Phạm Phúc Thảo
Họ và tên: Phạm Phúc Thảo
Học hàm/Học vị: Thạc sỹ công nghệ Hóa Học Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp hóa chất Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 22 năm
Lê Thu Quý
Họ và tên: Lê Thu Quý
Học hàm/Học vị: PGS.TS. Lĩnh vực tư vấn: Cơ khí chế tạo máy Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 20 năm
Nguyễn Đức Hải
Họ và tên: Nguyễn Đức Hải
Học hàm/Học vị: Kỹ sư Lĩnh vực tư vấn: Tự động hóa Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 2 năm