Đăng tin chào mua nhanh


Cho phép upload file đuôi (jpg, gif, png), dung lượng file không vượt quá 2Mb