Thông tin giới thiệu

  • Thành viên vàng trên Vptex.vn

    Thành viên vàng trên Vptex.vn


  • Quảng cáo trực tuyến

    Vptex.vn là sàn thương mại điện tử hàng đầu về công nghệ- thiết bị, hiện đang thu hút số lượng lớn người truy cập hàng ngày. Vì vậy quảng cáo trên Vptex.vn là cơ hội để giới thiệu công ty, sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp đến khách hàng tiềm năng.


  • Dịch vụ hỗ trợ khác

    Vptex chú trọng đầu tư nâng cao cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ. Hiện nay, Vptex đã và đang liên kết, hợp tác với rất nhiều viện, trường, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động KHCN trong và ngoài nước nhằm xây dựng nguồn lực phong phú, đa dạng. Vptex cam kết phục vụ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi tham gia các dịch vụ của Vptex với lòng nhiệt tình và chất lượng dịch vụ tốt nhất.