Thông tin giới thiệu

  • Cách tìm sản phẩm

    Hướng dẫn người mua cách thức tìm các sản phẩm công nghệ, máy móc, dây chuyền, thiết bị chào bán, tìm mua và nhà cung cấp trên Vptex một cách hiệu quả


  • Đăng tin tìm mua

    Đăng tin tìm mua là cách thức để người mua nhận được nhiều chào hàng của các nhà cung cấp khác nhau. Từ đó có thể dễ dàng so sánh và lựa chọn được sản phẩm thích hợp với nhu cầu.


  • Liên hệ với nhà cung cấp

    Liên hệ với nhà cung cấp giúp người mua tìm hiểu rõ các thông tin chi  tiết về sản phẩm cũng như đàm phán, thương lượng trước khi quyết định mua hàng