Thông tin giới thiệu

 • Giới thiệu
  Giới thiệu

  Trung tâm Thông tin Khoa học công nghệ và Tin học Vĩnh Phúc là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc thực hiện chức năng thông tin, thống kê khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ của tỉnh.


 • Cơ cấu, bộ máy tổ chức

  Cơ cấu, bộ máy tổ chức của Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị trực tuyến tỉnh Vĩnh Phúc • Chính sách bảo mật thông tin

  Vptex.vn hoàn toàn tôn trọng tính riêng tư và cam kết sẽ bảo mật thông tin cá nhân của thành viên sử dụng dịch vụ của Vptex.vn. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân được trình bày dưới đây thể hiện những cam kết của Vptex.vn trong việc thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng.


 • Cơ chế - Chính sách giải quyết tranh chấp

  Vptex.vn không chịu trách nhiệm và không giải quyết các khiếu nại, tranh chấp của  người mua và người bán liên quan chất lượng hàng hóa, dịch vụ của người bán đã mua/ bán trên Vptex.vn