DỊCH VỤ

Dịch vụ hỗ trợ khác

Vptex chú trọng đầu tư nâng cao cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ. Hiện nay, Vptex đã và đang liên kết, hợp tác với rất nhiều viện, trường, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động KHCN trong và ngoài nước nhằm xây dựng nguồn lực phong phú, đa dạng. Vptex cam kết phục vụ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi tham gia các dịch vụ của Vptex với lòng nhiệt tình và chất lượng dịch vụ tốt nhất.


Các dịch vụ đang triển khai:
..................