Lĩnh vực

Dự án cần tư vấn Đăng mới

Liên hệ Tuyển chuyên gia Xây dựng báo cáo phân tích Lĩnh vực tư vấn: Bảo hiểm xã hội Ngày đăng: 02/12/2016 Thời hạn tư vấn: Từ ngày 4/11/2016 đến hết ngày 10/11/2015
Liên hệ Tuyển chuyên gia tư vấn môi trường Lĩnh vực tư vấn: Môi trường Ngày đăng: 01/12/2016 Thời hạn tư vấn: 11/7/2016
Liên hệ Tuyển chuyên gia, tư vấn để hỗ trợ thực hiện tham vấn về các loại thuế, phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Lĩnh vực tư vấn: Kế toán, kiểm toán và thuế Ngày đăng: 01/12/2016 Thời hạn tư vấn: 18/10/2016
Liên hệ Dự án Đất ngập nước: Tuyển dụng 03 chuyên gia tư vấn Lĩnh vực tư vấn: Ô nhiễm môi trường (nước, không khí, đất) và phương pháp phòng chống Ngày đăng: 01/12/2016 Thời hạn tư vấn: 16 giờ 30, ngày 14 tháng 09 năm 2016.
Liên hệ Tuyển Chuyên gia trong nước tư vấn đánh giá dự án giữa kỳ. Lĩnh vực tư vấn: Quy hoạch vùng và xây dựng đô thị Ngày đăng: 01/12/2016 Thời hạn tư vấn: Ngày 5/9/2016
Liên hệ Tìm chuyên gia viết báo cáo Lĩnh vực tư vấn: Nông nghiệp Ngày đăng: 01/12/2016 Thời hạn tư vấn: 31/08/2016