Lĩnh vực

Thông tin dự án cần tư vấn

Tiêu đề: Tập đoàn Viettel tuyển dụng chuyên gia HR về: Mô hình tổ chức, Đánh giá, Đào tạo, Lương - Chính sách, Xây dựng/Quản lý KPI doanh nghiệp.
Lĩnh vực tư vấn: Lĩnh vực khác Ngày đăng: 02/12/2016 - Thời hạn tư vấn: 25/11/2016