Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì: Phải xây dựng cho được nhà máy xử lý rác thải ở Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 26/04/2017
Sáng 26/4, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì chủ trì cuộc họp trực tuyến với các huyện, thành, thị nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình thu gom, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường nông thôn và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể.
Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh ở khu vực nông thôn khoảng 650 tấn/ngày; nước thải hơn 40.000m3/ngày đêm nhưng tỷ lệ thu gom rác mới đạt 69%. Biện pháp xử lý hiện nay vẫn chủ yếu là chôn lấp, chưa đảm bảo vệ sinh môi trường. Trên địa bàn tỉnh có 300 bãi rác chiếm diện tích khoảng 25ha. Hầu hết các bãi rác ở khu vực nông thôn đều đang trong tình trạng quá tải và là nguồn gây ô nhiễm môi trường. Việc mở rộng các bãi rác này gặp nhiều khó khăn do không còn quỹ đất hoặc không được sự ủng hộ của người dân nên chưa triển khai được.
Bên cạnh đó, còn có 26 làng nghề tiểu thủ công nghiệp với khoảng 19.300 cơ sở sản xuất đang làm gia tăng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân.
Những năm qua, cùng với việc ban hành các cơ chế chính sách liên quan đến công tác bảo vệ môi trường nông thôn, tỉnh Vĩnh Phúc đã hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng cho công tác bảo vệ môi trường ở các xã. Trong đó, tập trung đầu tư cho hạ tầng về thu gom, xử lý rác thải; tiêu thoát, xử lý nước thải, bảo vệ môi trường làng nghề; đầu tư 33 lò đốt rác thải quy mô nhỏ ở các xã, thị trấn. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn vẫn còn phổ biến; rác thải, nước thải ra môi trường chưa được xử lý gây bức xúc cho nhân dân.
Tại cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND tỉnh sớm xem xét lựa chọn nhà đầu tư và quyết định địa điểm triển khai nhà máy xử lý rác thải tập trung của tỉnh. Đồng thời, giao Sở Xây dựng điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch quản lý chất thải rắn của tỉnh, làm cơ sở cho việc triển khai dự án nhà máy xử lý rác thải tập trung và làm căn cứ cho các địa phương chọn địa điểm bãi chôn lấp rác thải trong thời gian chưa có nhà máy xử lý tập trung.
Được chỉ định phát biểu, lãnh đạo các xã, thị trấn có lượng rác thải lớn, môi trường có nguy cơ ô nhiễm đều đề nghị UBND tỉnh tăng kinh phí hỗ trợ công tác thu gom, xử lý rác thải ở các địa phương và hầu hết đều bày tỏ mong muốn được trang bị lò đốt rác thủ công để phục vụ quá trình xử lý rác.
Nêu ra một thực tế mâu thuẫn là các xã đều muốn có lò đốt rác thủ công nhưng lại không muốn xây dựng nhà máy xử lý rác của tỉnh trên địa bàn, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, theo quy hoạch của tỉnh, Vĩnh Phúc có 4 nhà máy xử lý rác sẽ được xây dựng tại các huyện: Bình Xuyên, Lập Thạch, Tam Dương, Vĩnh Tường. Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh thực hiện thí điểm ở huyện Bình Xuyên, sau đó sẽ tiếp tục xây dựng ở 3 địa phương còn lại.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang, toàn tỉnh cần có cách làm khác, quyết liệt hơn trong công tác thu gom, xử lý rác thải và bảo vệ môi trường nông thôn. Riêng việc xây dựng nhà máy rác thải và xử lý rác nên theo hình thức cuốn chiếu:Trong một thời gian nhất định, phải có nhà máy xử lý rác thải ở một địa phương được chọn thực hiện trước, giải quyết dứt điểm việc xử lý rác ở địa phương này và vùng lân cận rồi triển khai ở các vùng khác. "Trước đây, chúng ta chở rác thải đến địa điểm tập kết, xử lý bằng đường dân sinh. Bây giờ, khi tiến hành xây dựng nhà máy, sẽ chọn một vị trí đủ điều kiện và xây dựng một con đường chở rác thải riêng, tránh gây ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt".- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang nhấn mạnh.
Đồng tình với đề xuất của huyện Vĩnh Tường về việc tận dụng chất thải rắn để sử dụng kè đê, kè đập, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì cho biết, UBND tỉnh đã giao sở Xây dựng xác định 13 địa điểm xử lý rác thải rắn, trong đó mỗi huyện, thị có 1 điểm, Vĩnh Yên có 4 điểm. Tỉnh sẽ hỗ trợ một phần kinh phí giải phóng mặt bằng, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư rồi thu phí và tái chế nguồn chất thải rắn để sản xuất gạch không nung.
Đồng chí Nguyễn Văn Trì cũng hoan nghênh huyện Yên Lạc đã chủ động đề xuất đặt một nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn huyện và đề nghị các địa phương khác, nhất là các xã ủng hộ chủ trương xây dựng nhà máy xử lý rác của tỉnh. Hiện với công nghệ hiện đại, các nhà máy xử lý rác sẽ không có khói, không mùi, không gây ô nhiễm. Để thực hiện chủ trương này, tỉnh sẽ mời các huyện, các xã và cả người dân họp bàn, lựa chọn địa điểm. Nếu có ảnh hưởng đến một vài hộ xung quanh nhà máy, sẽ thực hiện di dời, tái định cư.

 Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cấp, các ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu; tích cực vận động nhân dân để triển khai xây dựng các nhà máy xử lý rác thải. Có như vậy mới giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, cấp xã cần tổ chức quán triệt triển khai; xây dựng quy chế hương ước, quy ước cụ thể có liên quan đến bảo vệ môi trường. MTTQ và các đoàn thể tích cực tuyên truyền và hướng dẫn người dân tham gia công tác này.
Sở Tài nguyên môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương chủ động tham mưu UBND tỉnh các biện pháp kiểm soát và bảo vệ môi trường nông thôn; gắn bảo vệ môi trường với phát triển bền vững. "Xử lý rác thải, bảo vệ môi trường nông thôn cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó, cần khẳng định quyết tâm xây bằng được các nhà máy xử lý rác thải." - đồng chí Nguyễn Văn Trì kết luận.
Theo Minh Đoan: Vinhphuc.gov.vn

Bài viết khác