Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 05/06/2017

Ngày 2/6/2017, Đoàn công tác của Bộ Khoa học & Công nghệ (KH&CN) đã đến thăm và làm việc tại Sở KH&CN Vĩnh Phúc về kết quả hoạt động năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Về phía Đoàn công tác của Bộ KH&CN có các đồng chí Nguyễn Văn Liễu - Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN Địa phương; Nguyễn Ngọc Song - Vụ trưởng Vụ Tài chính; đại diện Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ, Vụ Kế hoạch Tài chính (Tổng cục TC-ĐL-CL), Vụ Kế hoạch tổng hợp, Vụ tổ chức Cán bộ. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Chúc - TUV, Giám đốc Sở; các đồng chí Phó giám đốc Sở, trưởng các phòng, trung tâm, chi cục trực thuộc Sở; đại diện Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

Thay mặt Lãnh đạo Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí Nguyễn Công Quang - Phó giám đốc Sở đã báo cáo tóm tắt về kết quả hoạt động của Sở trong năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch năm 2018, những khó khăn vướng mắc và những đề xuất kiến nghị với Bộ.

Trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong việc ban hành các văn bản; Quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, tiếp tục triển khai các mô hình khoa học và công nghệ có hiệu quả như: bảo tồn, phát triển cây dược liệu quý hiếm Trà hoa vàng, ba kích; nhà kính, nhà lưới ứng dụng công nghệ cao; xử lý chất thải chăn nuôi bằng công nghệ tách rắn-lỏng... Ngoài ra, một số mô hình mới được triển khai như: tuyển chọn và phát triển một số giống lúa thuộc nhóm Japonica chất lượng trên địa bàn tỉnh; trồng thử nghiệm một số giống ớt thương phẩm nhập nội; ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo để phát triển đàn trâu lai Murrah tại Vĩnh Phúc... Đặc biệt, đã tham mưu, đề xuất và được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh phê duyệt 02 Chương trình nghiên cứu ứng dụng bổ sung kinh phí từ nguồn sự nghiệp kinh tế tỉnh. Tích cực đề xuất, đặt hàng với Bộ Khoa học và Công nghệ các dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi để triển khai, thực hiện từ năm 2017, 2018. Hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN trên các lĩnh vực: quản lý công nghệ, an toàn bức xạ hạt nhân, sở hữu trí tuệ, TCĐLCL... có nhiều đổi mới, bước đầu đem lại kết quả tốt. Hoạt động thông tin, tuyên truyền về KH&CN tiếp tục được đẩy mạnh với nội dung phong phú, đối tượng rộng rãi. Công tác dịch vụ KH&CN tiếp tục được đẩy mạnh. Duy trì, triển khai việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong quản lý điều hành tại các cơ quan hành chính.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng so với yêu cầu phát triển, hoạt động KH&CN của tỉnh còn chưa thật sự trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển, chưa gắn kết chặt chẽ với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, hiệu quả đầu tư cho KH&CN trên địa bàn tỉnh, thị trường khoa học - công nghệ còn chưa rõ nét, chưa tạo sự gắn kết có hiệu quả giữa nghiên cứu với đào tạo và đầu tư sản xuất, kinh doanh. Chưa huy động được nhiều nguồn lực cho hoạt động KH&CN, đặc biệt từ doanh nghiệp; việc doanh nghiệp phải trích một phần lợi nhuận để tái đầu tư cho nghiên cứu và phát triển nhằm đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm còn hạn chế. Một số sản phẩm cây con nuôi cấy mô mới dừng ở việc làm quen với thị trường, chưa có đầu ra lâu dài cho sản phẩm.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cùng trao đổi, đề xuất các giải pháp, kiến nghị trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm hỗ trợ các cá nhân, đơn vị, thúc đẩy phát triển KH&CN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc như: triển khai các dự án, đề tài KH&CN, hoạt động thanh tra, đo lường chất lượng, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, sáng chế công nghiệp, triển khai hoạt động ISO,…

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Văn Liễu - Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN Địa phương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Sở KH&CN Vĩnh Phúc đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh vai trò của KH&CN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và mong muốn Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục xây dựng nhiều giải pháp thiết thực cho phát triển KH&CN, đặc biệt là tăng cường hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc đưa ứng dụng KH&CN vào sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh trên thị trường, thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế của tỉnh nhà.

Việt Hưng

Bài viết khác