Đoàn khảo sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc tại Vĩnh Phúc về Luật chuyển giao công nghệ

Ngày đăng: 29/03/2017

Tiếp đoàn, về phía tỉnh Vĩnh Phúc có: Đồng chí Nguyễn Văn Trì - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Kim Khải - TUV, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công thương, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND Tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ đã báo cáo tình hình ứng dụng, chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua. Trong những năm qua, KH&CN Vĩnh Phúc đã bám sát quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, từng bước đổi mới cơ chế quản lý KH&CN theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả của các chương trình, đề tài phục vụ sản xuất và đời sống, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Nhiều đề tài, dự án KH&CN các cấp được triển khai thực hiện, nhiều tiến bộ kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, góp phần vào việc phát triển các mục tiêu kinh tế, xã hội của địa phương. Theo tính toán, đóng góp của KH&CN vào tăng trưởng RGDP của tỉnh là 33,3%.

Về hoạt động ứng dụng công nghệ, hàng năm, thông qua các dự án đầu tư, các hợp đồng nghiên cứu KH&CN cấp tỉnh đã đưa hàng trăm công nghệ mới, công nghệ tiên tiến ứng dụng vào sản xuất và đời sống, trực tiếp góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích của người nông dân, các công nghệ được chuyển giao có cả trong và ngoài nước, đặc biệt là từ các viện, trường của trung ương trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, nhờ đó đã có nhiều giống cây, con mới, những tiến bộ kỹ thuật trong thâm canh được ứng dụng. CNTT, công nghệ sinh học được ứng dụng rộng rãi cả trong hoạt động quản lý và trong sản xuất, các công nghệ xử lý chất thải đã góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, nhất là môi trường khu vực nông thôn.

Về hoạt động chuyển giao công nghệ, được thực hiện chủ yếu tại các doanh nghiệp sản xuất, được diễn ra theo hình thức không bắt buộc phải đăng ký. Vì vậy, chỉ có 4 hợp đồng chuyển giao công nghệ được đăng ký tại Sở Khoa học và Công nghệ tập trung vào các lĩnh vực: Sản xuất ô tô, xe máy, phanh, sơn. Còn lại các hoạt động chuyển giao công nghệ giữa các đơn vị là thường xuyên, tùy theo các mức độ khác nhau từ đào tạo, hướng dẫn sử dụng thiết bị, các bí quyết trong sản xuất đến mua bán toàn bộ dây truyền công nghệ. Tuy nhiên, hoạt động chuyển giao công nghệ vẫn còn những hạn chế nhất định như: Công nghệ trong các ngành sản xuất, dịch vụ phần lớn chỉ ở mức trung bình, chưa tạo ra bước đột phá để nâng cao hàm lượng KH&CN trong các ngành này; Việc chuyển giao công nghệ còn hạn chế, tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị của các doanh nghiệp còn chậm; Phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ và vừa, năng lực tài chính, sức sản xuất còn thấp…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Trì - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã khẳng định, Vĩnh Phúc là một tỉnh mạnh dạn, đi đầu trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ. Những năm gần đây, hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh tập trung  vào hoạt động nghiên cứu ứng dụng, vì vậy, đã xây dựng được nhiều mô hình, điển hình ứng dụng khoa học, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm. Tuy nhiên, hoạt động chuyển giao công nghệ vẫn còn nhiều khó khăn như: Công tác quản lý, giám sát công nghệ đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài; Khâu thẩm định công nghệ; Đào tạo để cập nhật được công nghệ và những rủi ro liên quan đến đầu tư công nghệ cao… Đóng góp vào dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ sửa đổi, đồng chí cho rằng, Luật Chuyển giao công nghệ sửa đổi phải quy định việc chuyển giao công nghệ là một yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp trong nước. Nhà nước phải có chính sách bảo hộ đối với chuyển giao công nghệ. Đồng thời phải đi tắt, đón đầu, ứng dụng vào sản xuất để mỗi sản phẩm phải có một hàm lượng công nghệ nhất định.

Đánh giá về tình hình đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh, Đoàn Khảo sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã đánh giá cao tính sôi động của hoạt động đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, cũng khẳng định vẫn còn những rào cản liên quan đến công tác quản lý, thi hành luật tại địa phương. Trên cơ sở nghe các ý kiến đóng góp, những khó khăn của đơn vị vào Dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ sửa đổi, Đoàn sẽ tiếp thu, đóng góp ý kiến để khi Luật được thông qua sẽ thực sự tháo gỡ được những khó khăn trong vấn đề quản lý, ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

Cũng trong chương trình, Đoàn khảo sát cũng đã đi làm việc và khảo sát tình hình chuyển giao công nghệ của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức tại khu công nghiệp Bình Xuyên.

Khánh Hà

Bài viết khác