Kiếm tra tiến độ đề tài triển khai thực nghiệm Cam không hạt và Trà Hoa vàng

Ngày đăng: 01/12/2016
Sáng ngày 27/8/2015, đoàn kiểm tra tiến độ đề tài nhiệm vụ KH&CN năm 2015 của Sở Khoa học và Công nghệ do đồng chí Bùi Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế việc triển khai một số đề tài thực nghiệm.

Đề tài “Xây dựng mô hình chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng ngô trên địa bàn huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc” do Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Sông Lô thực hiện thí điểm mô hình tại xã Đôn Nhân với giống ngô NK4300. Tiến hành tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh cho các hộ dân tham gia mô hình. Theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển; tiến hành đo đếm các chỉ tiêu, đánh giá năng suất của cây ngô. Tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả của mô hình.

 

 
Đề tài “Xây dựng mô hình thực nghiệm trồng Chanh tứ quý trên vùng đất đồi huyện Lập Thạch” đến nay cơ quan thực hiện đề tài đã thực hiện mô hình tại xã Liễn Sơn, mở lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho 100 người dân có nhu cầu trồng cây Chanh tứ quý. Cấp phát 800 cây giống, hơn 600kg phân bón NPK cho 04 hộ dân tham gia mô hình thực nghiệm. Tiến hành theo dõi quá trình sinh trưởng và phát triển, hướng dẫn các hộ dân cách phòng trừ sâu bệnh.
 
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở, Trưởng đoàn đã đánh giá, các đề tài đã cơ bản thực hiện đúng tiến độ và quy mô được duyệt. Tuy nhiên, đồng chí yêu cầu, đối với mô hình thực nghiệm trồng Chanh tứ quý trên vùng đất đồi, cần tiếp tục theo dõi, đánh giá quá trình sinh trưởng phát triển của cây chanh, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung theo thuyết minh được duyệt; mặt khác nhóm nghiên cứu thời gian tới cần hoàn thiện hồ sơ, xây dựng báo cáo nghiệm thu để tiến hành nghiệm thu đúng tiến độ thời gian.
 
Nguồn Sở khoa học và công nghệ Vĩnh Phúc

Bài viết khác