Năm 2015 - Kênh bán hàng hiệu quả nhất vẫn là Website

Ngày đăng: 16/02/2016
Theo đánh giá của các chủ shop kinh doanh trực tuyến tham gia khảo sát thì Website đang chiếm tỷ lệ lớn nhất (55%) và là kênh bán hàng online hiệu quả nhất, tiếp đến là Facbook (51%) và các sàn thương mại điện tử khác (29%).
Kênh bán hàng hiệu quả nhất hiện nay vẫn là Website

Kênh bán hàng hiệu quả nhất hiện nay vẫn là Website

Kênh bán hàng hiệu quả nhất hiện nay vẫn là Website
Kênh bán hàng hiệu quả nhất hiện nay vẫn là Website
Kênh bán hàng hiệu quả nhất hiện nay vẫn là Website

Kênh bán hàng hiệu quả nhất hiện nay vẫn là Website
Kênh bán hàng hiệu quả nhất hiện nay vẫn là Website
Kênh bán hàng hiệu quả nhất hiện nay vẫn là Website
Nguồn: VECITA

Bài viết khác