Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thông Caribê nhằm cung cấp gỗ lớn và lấy nhựa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 01/12/2016

Thông caribe (Pinus caribaea Morelet) là loài cây trồng phù hợp với đất đồi ở nhiều tỉnh nước ta, là loài cây gỗ lớn, đa tác dụng, sinh trưởng nhanh, cành nhánh nhỏ, thân thẳng đẹp, tỉ lệ lợi dụng gỗ cao,…Trong năm 2014 Trung tâm Khoa học và Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ đã tiến hành triển khai thực hiện mô hình trồng thông Caribê trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, bước đầu đã thu được những kết quả khả quan.

Theo kết quả điều tra, khảo sát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, thực trạng phân bố các loại thông tại 4 huyện Tam Đảo, Lập Thạch, Tam Dương và thị xã Phúc Yên; nhìn chung cho thấy đất trồng thông đều là đất chua, khô, nghèo dinh dưỡng, tầng đất mỏng; thành phần cơ bản là thịt nhẹ đến trung bình xen lẫn sét, cát, rất thích hợp cho trồng thông Caribê.

Mô hình thực nghiệm trồng thông có diện tích 05 ha. Chọn cây con có bầu, độ tuổi từ 6 - 7 tháng tuổi, đường kính cổ rễ 0,25 - 0,30 cm, chiều cao 25 - 40 cm, tỷ lệ lá trưởng thành chiếm 15-20%; cây xanh tốt, phát triển cân đối, không cong queo, sâu bệnh, không bị cụt ngọn. Mật độ trồng bố trí theo 2 công thức CT1 (1.111 cây/ha) và CT2 (1.666 cây/ha). Các biện pháp kỹ thuật chung là cuốc hố thủ công, bón lót 0,2 kg Supe lân và 0,3 kg vi sinh/hố, diện tích mỗi công thức mật độ là 2,5 ha.

Sau 4 tháng trồng cây thông Caribê đã bước đầu có sự phát triển về đường kính, cũng như chiều cao. Kết quả điều tra cho thấy ở công thức CT1 đường kính gốc 0,39 cm, chiều cao 0,65 cm, công thức CT2 đường kính gốc 0,4 cm, chiều cao 0,63 m. Tỷ lệ cây có chất lượng tốt đều hơn 50%, cây xấu chỉ chiếm 5-7%. Tỷ lệ cây có chất lượng tốt, trung bình và xấu giữa hai công thức có sự sai khác, nhưng cũng chưa đáng kể cần có những theo dõi đánh giá dài hơn.

Cây lâm nghiệp nói chung và thông Caribê nói riêng có chu kỳ sinh trưởng và phát triển trong thời gian dài, việc nghiên cứu xây dựng mô hình thông Caribê trong thời gian 2 năm là quá ngắn. Do vậy cần tiếp tục đầu tư theo dõi trong 3 năm tiếp theo và mở rộng nghiên cứu để có kết quả khách quan hơn trước khi nhân rộng ra diện rộng.

Nguồn: Sở khoa học và công nghệ Vĩnh Phúc

Bài viết khác