Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Mới

Công nghệ chế biến, bảo quản thủy sản

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ

Thông tin nhà cung cấp

Công nghệ chế biến, bảo quản thủy sản