Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Mới

Dây chuyền sản xuất kẹo caosu.

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói
  • Thông tin khuyến mãi

Thông tin nhà cung cấp

Dây chuyền bao gồm các thiết bị sau:
Máy trộn, máy đùn lần 1c, máy đùn lần 2c, băng tải rắc bột, máy tạo vỏ, máy hút bột, máy tạo hình, máy sàng kẹo.