Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Mới

DDRam 4 Samsung 16GB / 2133 ECC Registered

Giá 1,999,000 VND

  • Xuất xứ

Thông tin nhà cung cấp

DDRam 4 Samsung 16GB / 2133 ECC Registered