Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Mới

hóa chất 5-Chloro-2-Methyl-4-Isothiazolin-3-One, 2-Methyl-4-Isothiazolin-3-One(Mixture) CMI/MIT

Giá 1,000 VND

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm

Thông tin nhà cung cấp

Hóa chất xử lý nước VKCF-640 CMI/MIT 5-Chloro-2-Methyl-4-Isothiazolin-3-One, 2-Methyl-4-Isothiazolin-3-One(Mixture)
SPECIFICATION
Appearance:Clear pale yellow liquid
Typical Active Content:14% minimum
CMI/MIT Ratio(w/w):2.5 – 4.0
pH:2.0 – 4.0
Specific gravity(20℃ ):1.26 – 1.32
APPLICATIONS 
Microbiological control in cooling water & air conditioner systems
Microbiological control in reverse osmosis systems
Microbiological control in air washer systems
Microbiological control in pulp & paper mills
Microbiological control in latex & paint
Parking: 250kg/drum, 25kg/drum

LH: 0912.635.075
Email: vanhong.201089@gmail.com