Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Mới

hóa chất Diethylene Triamine Penta methylene phosphonic acid DTPMPA

Giá 2,000 VND

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Hóa chất xử lý nước VKCF-956 :DTPMPA (Diethylene Triamine Penta methylene phosphonic acid)
SPECIFICATION
Molecular Formula:C9H28O15N3P5
Molecule Weight:573
Typical Active Content:50+/-1%
Appearance:Clear, Dark amber solution
pH (1% solution):< 2.0
Specific gravity(20℃ ):1.40+/-0.05
Phosphorous acid (asPO33-)
Ca Sequestration: >450
APPLICATIONS
It is mainly used as Chelating (Sequestrating) agent, Peroxide Bleach Stabilization.
Parking: 250kg/drum, 25kg/drum


LH: 0912.635.075
Email: vanhong.201089@gmail.com