Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Mới

Khớp nối

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ

Thông tin nhà cung cấp

Công ty Hữu hạn Công nghiệp Sun Hua
Sản xuất và gia công các sản phẩm cao su; đầu tư xây dựng nhà xưởng tại KCN để cho thuê.