Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Mới

Máy đục tượng CNC6

Giá 350,000,000 VND

  • Xuất xứ

Thông tin nhà cung cấp

Dòng máy CNC này phù hợp các cơ sở sản xuất đồ gỗ, công ty nội thất xuất khẩu.