Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Máy xúc đào Komatsu PC200-8/ PC200-10

Giá 1,000 VND

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm

Thông tin nhà cung cấp

Máy xúc đào Komatsu PC200-8/ PC200-10 mới giá bao nhiêu, khó sửa chữa thế nào, không cần quan tâm nữa!