Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Mới

Tủ trung tâm Fomosa (5,10,15,20,25,30 kênh)

Giá 6,000,000 VND

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm

Thông tin nhà cung cấp

Tủ trung tâm Fomosa (5,10,15,20,25,30 kênh)