Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Mới

Xây dựng, lắp đặt trạm biến áp 110kVA/22kV – 2x63 MVA

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng

Thông tin nhà cung cấp

Xây dựng, lắp đặt trạm biến áp 110kVA/22kV – 2x63 MVA

- Hệ thống đường trong trạm, ngoài trạm;

- Hệ thống cấp, thoát nước;

-  Hệ thống tường rào, cổng trạm;

- Hệ thống móng máy biến áp, móng trụ đỡ thiết bị, móng cột chiếu sáng;

- Hệ thống móng ngoài trời, trong nhà điều khiển phân phối;

- Hệ thống cột, xà thép, trụ thép;

- Hệ thống móng trụ;

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy;

- Hệ thống nhà điều khiển phân phối;

- Hoàn thiện mặt bằng và rải đá nền trạm;

- Lắp đặt toàn bộ hệ thống thiết bị điện, máy biến áp…