Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Chuyên gia tư vấn

Họ và tên:

Học hàm/Học vị: -

Lĩnh vực tư vấn: Lĩnh vực khác


Xem chi tiết
Mr.Tuấn

Họ và tên: Mr.Tuấn

Học hàm/Học vị:

Lĩnh vực tư vấn: Thiết bị đo lường


Xem chi tiết
Nghiêm Xuân Mạnh

Họ và tên: Nghiêm Xuân Mạnh

Học hàm/Học vị: Thạc sỹ

Lĩnh vực tư vấn: Lĩnh vực khác

Số năm kinh nghiệm: 10 năm


Xem chi tiết
Nguyễn Anh Quân

Họ và tên: Nguyễn Anh Quân

Học hàm/Học vị:

Lĩnh vực tư vấn: Trang trí nội thất

Số năm kinh nghiệm: 15 năm


Xem chi tiết
Phùng Văn Cần

Họ và tên: Phùng Văn Cần

Học hàm/Học vị: -

Lĩnh vực tư vấn: Lĩnh vực khác


Xem chi tiết
Lê Đình Tiến

Họ và tên: Lê Đình Tiến

Học hàm/Học vị: 6

Lĩnh vực tư vấn: Lĩnh vực khác

Số năm kinh nghiệm: 8 năm


Xem chi tiết
Lê Đình Trung

Họ và tên: Lê Đình Trung

Học hàm/Học vị: Đại học

Lĩnh vực tư vấn: Cháy nổ


Xem chi tiết
Nguyễn Thành Trung

Họ và tên: Nguyễn Thành Trung

Học hàm/Học vị: Thạc sỹ

Lĩnh vực tư vấn: Hóa dược


Xem chi tiết
Phan Quang Vinh

Họ và tên: Phan Quang Vinh

Học hàm/Học vị: Thạc sỹ

Lĩnh vực tư vấn: Dịch vụ an ninh- bảo vệ

Số năm kinh nghiệm: 10 năm


Xem chi tiết
Đỗ Thị Lương

Họ và tên: Đỗ Thị Lương

Học hàm/Học vị: -

Lĩnh vực tư vấn: Lĩnh vực khác


Xem chi tiết
Hoàng Sinh Trường

Họ và tên: Hoàng Sinh Trường

Học hàm/Học vị: Tiến sỹ

Lĩnh vực tư vấn: Thiết bị kiểm tra- phân tích

Số năm kinh nghiệm: 25 năm


Xem chi tiết
Nguyễn Hùng Khiêm

Họ và tên: Nguyễn Hùng Khiêm

Học hàm/Học vị: -

Lĩnh vực tư vấn: Lĩnh vực khác


Xem chi tiết
Trần Lệ Dung

Họ và tên: Trần Lệ Dung

Học hàm/Học vị: Thạc sỹ

Lĩnh vực tư vấn: Trang trí nội thất

Số năm kinh nghiệm: 6 năm


Xem chi tiết
Bùi Xuân Tuấn

Họ và tên: Bùi Xuân Tuấn

Học hàm/Học vị: Thạc sỹ

Lĩnh vực tư vấn: Hóa dược

Số năm kinh nghiệm: 34 năm


Xem chi tiết
Trần Văn Đức

Họ và tên: Trần Văn Đức

Học hàm/Học vị: Thạc sỹ

Lĩnh vực tư vấn: Trang trí nội thất

Số năm kinh nghiệm: 43 năm


Xem chi tiết
Trần Đặng Kiên

Họ và tên: Trần Đặng Kiên

Học hàm/Học vị: Thạc sỹ

Lĩnh vực tư vấn: Lĩnh vực khác

Số năm kinh nghiệm: 25 năm


Xem chi tiết
Cao Xuân Dũng

Họ và tên: Cao Xuân Dũng

Học hàm/Học vị: Kỹ sư

Lĩnh vực tư vấn: Lĩnh vực khác

Số năm kinh nghiệm: 11 năm


Xem chi tiết
Bùi Thị Hồng

Họ và tên: Bùi Thị Hồng

Học hàm/Học vị:

Lĩnh vực tư vấn: Lĩnh vực khác

Số năm kinh nghiệm: 12 năm


Xem chi tiết
Ngô Thị Hải Linh

Họ và tên: Ngô Thị Hải Linh

Học hàm/Học vị: Kỹ sư

Lĩnh vực tư vấn: Lĩnh vực khác

Số năm kinh nghiệm: 11 năm


Xem chi tiết
Phạm Thị Chẵn

Họ và tên: Phạm Thị Chẵn

Học hàm/Học vị: Bác sỹ

Lĩnh vực tư vấn: Lĩnh vực khác

Số năm kinh nghiệm: 17 năm


Xem chi tiết

Có 82 mục tìm thấy

SÀN GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ TRỰC TUYẾN TỈNH VĨNH PHÚC
Quyết định số 3096/QĐ-CT, ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan quản lý: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH VĨNH PHÚC
Đơn vị thiết kế và vận hành: Trung tâm Thông tin KHCN & Tin học Vĩnh Phúc
Địa chỉ: Số 42, Nguyễn Chí Thanh, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211 3840 541   ||    Email: thongtinvptex@gmail.com

Kết nối với chúng tôi

Đã đăng ký bộ công thương

VPTEX.VN - NHÀ CUNG CẤP, CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ, CHÀO BÁN, TÌM MUA, CHUYỂN GIAO, DÂY CHUYỀN, MÁY CÔNG NGHIỆP

Copyright @ 2012 - 2021 vptex.vn - Online Technology - Equipment Transfer and Exchange. All rights reserved.

Admin