FREE

Hồ sơ

Công ty TNHH TM Cẩm Phát Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh Ngày tham gia: 07/04/2018 Thành viên vàng Sản phẩm chính: Cáp Điều Khiển, Ống kẽm , Đầu nối Lượt truy cập: 22,844 Xem thêm Liên hệ

Sản phẩm mới

Cáp tín hiệu vặn xoắn 1 Pair 16awg Al Foil + Shield
Cáp tín hiệu vặn xoắn 1 Pair 16awg Al Foil + Shield

Giá: 25,935 VND

Cáp điều khiển Sangjin 2 lõi x 1.5mm chống nhiễu lưới đồng
Cáp điều khiển Sangjin 2 lõi x 1.5mm chống nhiễu lưới đồng

Giá: 19,475 VND

Đầu nối ren kim loại (Kín nước) phi 3/4 inch (D25)
Đầu nối ren kim loại (Kín nước) phi 3/4 inch (D25)

Giá: 15,045 VND

Cáp điều khiển Sangjin 12 core x 2.5mm (300v/500v)
Cáp điều khiển Sangjin 12 core x 2.5mm (300v/500v)

Giá: 119,225 VND

Cáp tín hiệu vặn xoắn (Twisted Pair Cable) 2pair 22awg AL Foil
Cáp tín hiệu vặn xoắn (Twisted Pair Cable) 2pair 22awg AL Foil

Giá: 14,915 VND

Cáp điều khiển CT-500/11010 (10core x 1.0mm) Altek Kabel
Cáp điều khiển CT-500/11010 (10core x 1.0mm) Altek Kabel

Giá: 43,510 VND

Cáp điều khiển 7c x 1.5mm chống nhiễu Altek Kabel
Cáp điều khiển 7c x 1.5mm chống nhiễu Altek Kabel

Giá: 50,160 VND

Sangjin Control Cable 16 core x 0.75mm có lưới chống nhiễu
Sangjin Control Cable 16 core x 0.75mm có lưới chống nhiễu

Giá: 48,960 VND

Cáp tín hiệu vặn xoắn phôi nhôm 3pair 22awg (6 lõi x 0.34mm / 0.33mm) Altek Kabel
Cáp tín hiệu vặn xoắn phôi nhôm 3pair 22awg (6 lõi x 0.34mm / 0.33mm) Altek Kabel

Giá: 18,768 VND

Cáp tín hiệu vặn xoắn 4Pair 20awg hiệu Altek Kabel (Tiêu chuẩn Châu Âu)
Cáp tín hiệu vặn xoắn 4Pair 20awg hiệu Altek Kabel (Tiêu chuẩn Châu Âu)

Giá: 32,384 VND

Cáp điều khiển Sangjin 7 core x 1.25 SQMM không chống nhiễu
Cáp điều khiển Sangjin 7 core x 1.25 SQMM không chống nhiễu

Giá: 34,550 VND

Sangjin Việt Nam (Control Cable) 10 core x 0.75mm có chống nhiễu (ISO 9001)
Sangjin Việt Nam (Control Cable) 10 core x 0.75mm có chống nhiễu (ISO 9001)

Giá: 33,030 VND

Phân phối độc quyền cáp tín hiệu vặn xoắn 2pair 18awg (Altek Kabel)
Phân phối độc quyền cáp tín hiệu vặn xoắn 2pair 18awg (Altek Kabel)

Giá: 31,740 VND

Cáp điều khiển / Control Cable SH-10107 (7c x 1.0mm) Altek Kabel
Cáp điều khiển / Control Cable SH-10107 (7c x 1.0mm) Altek Kabel

Giá: 32,940 VND

Ống ruột gà phi 2 inch (id 51mm - od 63mm) bọc nhựa PVC
Ống ruột gà phi 2 inch (id 51mm - od 63mm) bọc nhựa PVC

Giá: 1,264,850 VND

Ống ruột gà luồn dây điện lõi thép bọc PVC phi 1-1/2 inch
Ống ruột gà luồn dây điện lõi thép bọc PVC phi 1-1/2 inch

Giá: 1,353,000 VND

Ống ruột gà lõi thép (Bọc nhựa PVC) 1 inch (25mm-31mm)
Ống ruột gà lõi thép (Bọc nhựa PVC) 1 inch (25mm-31mm)

Giá: 783,100 VND

Ống ruột gà lõi thép (Flexible Conduit) 3/4 inch
Ống ruột gà lõi thép (Flexible Conduit) 3/4 inch

Giá: 569,900 VND

Cáp điều khiển SH-10753 (3x0.75mm) chống nhiễu Altek Kabel
Cáp điều khiển SH-10753 (3x0.75mm) chống nhiễu Altek Kabel

Giá: 13,050 VND

Cáp điều khiển Sangjin (ISO 9011) 6c x 1.25 SQMM Standard of Korea
Cáp điều khiển Sangjin (ISO 9011) 6c x 1.25 SQMM Standard of Korea

Giá: 27,360 VND