Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Hướng dẫn cập nhật tin tức cho gian hàng cho Thành viên vàng

Bao gồm tin hoạt động của công ty để tạo quy mô hoạt động và sự tin cậy cho khách hàng.

Tin tức hoạt động bao gồm: tin hoạt động của công ty hoặc các thông tin, kiến thức liên quan đến sản phẩm của công ty.

 

 

Các bước thự hiện như sau:

Bạn vào Tài khoản của tôi -> Quản trị gian hàng -> Quản lý tin tức -> Thêm mới -> Điền thông tin vào fom -> Lưu