Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu cho thành viên NGƯỜI BÁN

Nếu bạn quên mật khẩu, bạn có thể nhấp chuột vào “Đăng nhập” -> “Quên mật khẩu” và nhập “địa chỉ email” đã đăng ký và “mã bảo vệ” -> Gửi yêu cầu

 

 

 

 

Sau đó bạn hãy kiểm tra trong email và xác nhận qua đường link gửi kèm và làm theo hướng dẫn của hệ thống để lấy mật khẩu.

Hệ thống gửi cho bạn mật khẩu để truy cập, bạn muốn đổi mật khẩu dễ nhớ thì thực hiện theo các bước sau nhé:

Đăng nhập hệ thống bằng mật khẩu hệ thống gửi -> Tài khoản của tôi -> Đổi mật khẩu.