Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Hướng dẫn thêm video cho gian hàng cho Thành viên vàng

Đây là công cụ đăng tải video giới thiệu về Công ty, sản phẩm giúp cho website thêm sinh động, đồng thời tăng cường hiệu quả quảng cáo online về Công ty cũng như các sản phẩm đến khách hàng.

 

 

Các bước thự hiện như sau:

Bạn vào Tài khoản của tôi -> Quản trị gian hàng -> Quản lý video -> Thêm mới -> Điền thông tin vào fom -> Lưu