Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Cần mua biến áp NDK 100

Cần mua biến áp NDK 100

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ
Cần mua biến áp NDK 100