Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Cần mua phíp sừng làm khuôn dưỡng để sản xuất kích thước 1000x2000x5mm

Cần mua phíp sừng làm khuôn dưỡng để sản xuất kích thước 1000x2000x5mm

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ
Cần mua phíp sừng làm khuôn dưỡng để sản xuất kích thước 1000x2000x5mm