Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Cần mua tời kéo tàu biển 80 đến 100 tấn

Cần mua tời kéo tàu biển 80 đến 100 tấn

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ
Cần mua tời kéo tàu biển 80 đến 100 tấn