Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Đầu bịt ống ruột gà, ống kẽm luồn dây điện ½”

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ


Số lượng cần mua: 1,000