Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Mới

Khuôn mẫu điện thoại nhựa

Giá 1,200,000 VND

  • Xuất xứ

Thông tin nhà cung cấp

Yêu cầu thiết kế của thùng rác nhựa đúc đôi khi không cho phép tháo thùng rác trực tiếp khỏikhuônkhi nó mở ra. Điều này đúng khi thùng rác nhựa bị cắt xén theo dòng di chuyển hoặc khi đóng mở khuôn. Thực tế thông thường là sửa đổi thiết kế càng nhiều càng tốt để tạo ra khuôn đơn giản nhất.